Certyfikaty energetyczne, charakterystyki energetyczne, audyty energetyczne i badania termowizyjne

Cennik usług

Cena świadectwa energetycznego

Minimalne ceny za sporządzenie świadectwa energetycznego wynoszą:

 • budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 mkw - 300 zł brutto;
 • budynek jednorodzinny o powierzchni powyżej 150 mkw - od 350 zł brutto;
 • budynek wielorodzinny - od 1500 zł netto;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 mkw - od 400 zł netto netto;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni powyżej 500 mkw - cena do uzgodnienia.

Świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z obowiązującyym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
Świadectwo energetyczne przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym elektronicznym. Do świadectwa dołączamy potwierdzone kopie uprawnień certyfikatora oraz ubezpieczenia OC. 
Termin wykonania świadectwa energetycznego domu jednorodzinnego wynosi 4 dni robocze. 
Świadectwa energetyczne pozostałych obiektów wykonujemy w terminie do 7 dni roboczych.

Cena audytu energetycznego i remontowego budynku

Koszt audytu energetycznego lub remontowego zależy wszystkim od powierzchni budynku, od kompletności dokumentacji technicznej oraz od zakresu planowanych ulepszeń.
Minimalne ceny za wykonanie audytu energetycznego lub remontowego wynoszą:

 • budynek jednorodzinny - od 900 zł netto;
 • budynek wielorodzinny - od 1500 zł netto;
 • budynek niemieszkalny - od 2000 zł netto.

Powyższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu.
Termin wykonania audytu energetycznego lub audytu remontowego wynosi od 1 do 2 tygodni.
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne znaczne upusty cenowe.

Cena charakterystyki energetycznej

Koszt charakterystyki energetycznej zależy od powierzchni oraz stopnia skomplikowania bryły budynku.
Minimalne ceny za wykonanie charakterystyki energetycznej wynoszą:

 • budynek jednorodzinny - od 400 zł brutto;
 • inne budynki - cena do uzgodnienia.

Charakterystykę energetyczną przekazujemy w 4 egzemplarzach papierowych. 
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

Cena badania kamerą termowizyjną

 • dla lokalu mieszkalnego: od 200 zł
 • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: od 300 zł
 • dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego: od 600 zł
 • dla budynku użyteczności publicznej: od 1000 zł
 • dla hali produkcyjnej lub magazynu: od 1000 zł
 • lokalizacja usterek (c.o., c.w.u.) oraz zawilgocenia: od 200 zł

Lista przykładowych obiektów dla których wykonaliśmy certyfikaty energetyczne:

 1. Budynek jednorodzinny, Piła Zaułek 4 – 2009r.
 2. Budynek jednorodzinny, Dolaszewo Jagodowa 15 – 2009r.
 3. Budynek jednorodzinny, Kaczory , dz. Nr 920 – 2010r.
 4. Budynek jednorodzinny, Piła Lipowa 22 – 2011r.
 5. Pawilon sklepowy stacji paliw ze stacją diagnostyczną, Obórznia dz.nr 283/3 – 2011r.
 6. Zespół budynków PRAKTIKER Piła, Al. Powstańców Wlkp., działki nr 115/7 i 115/8 – 2011r.
 7. Budynki biurowo-usługowe ENEA S.A. , Piła, Al. Poznańska 34 - 2012r.
 8. Budynek stacji paliw, Piła, ul. Pomorska, dz. nr 278/2 - 2013r.
 9. Budynek produkcyjno - magazynowy SWISSPOL SP. Z O.O. Piła, ul. Przemysłowa/ Żwirowa - 2015r.