Certyfikaty energetyczne, charakterystyki energetyczne i badania termowizyjne

Cennik wybranych usług

Cena świadectwa energetycznego

Minimalne ceny za sporządzenie świadectwa energetycznego wynoszą:

 • budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 mkw - od 600 zł brutto;
 • budynek jednorodzinny o powierzchni powyżej 150 mkw - od 700 zł brutto;
 • budynek wielorodzinny - od 2000 zł netto;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 mkw - od 800 zł netto;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni powyżej 500 mkw - cena do uzgodnienia.

Świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z obowiązującyym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
Świadectwo energetyczne przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym elektronicznym. Do świadectwa dołączamy potwierdzone kopie uprawnień certyfikatora oraz ubezpieczenia OC. 
Termin wykonania świadectwa energetycznego domu jednorodzinnego wynosi 4 dni robocze. 
Świadectwa energetyczne pozostałych obiektów wykonujemy w terminie do 7 dni roboczych.

Cena charakterystyki energetycznej

Koszt charakterystyki energetycznej zależy od powierzchni oraz stopnia skomplikowania bryły budynku.
Minimalne ceny za wykonanie charakterystyki energetycznej wynoszą:

 • budynek jednorodzinny - od 800 zł brutto;
 • inne budynki - cena do uzgodnienia.

Charakterystykę energetyczną przekazujemy w 2 egzemplarzach papierowych. 
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

Cena badania kamerą termowizyjną

 • dla lokalu mieszkalnego: od 400 zł
 • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: od 600 zł
 • dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego: od 1200 zł
 • dla budynku użyteczności publicznej: od 2000 zł
 • dla hali produkcyjnej lub magazynu: od 2000 zł
 • lokalizacja usterek (c.o., c.w.u.) oraz zawilgocenia: od 400 zł